Provincie en Economic Board: extra inzet Zuid-Hollandse arbeidsmarkt

Foto: Provincie Zuid-Holland

De provincie en de Economic Board Zuid-Holland willen een regionaal human capital akkoord opstellen om de arbeidsmarkt te versterken. Dat is van belang voor de regionale economie.

Het voorstel voor dit akkoord volgt op een onderzoek van bureau Birch naar de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt, uitgevoerd in opdracht van de twee partijen. Het onderzoek laat zien dat de regio drie grote knelpunten kent:
Zuid-Holland kent de grootste arbeidstekorten van alle provincies. 1 op de 5 bedrijven kan geen goede mensen krijgen.

De arbeidsmarkt in Zuid-Holland is versnipperd en werknemers stappen niet snel over naar andere sectoren. Vergeleken met koploper Utrecht is Zuid-Holland daardoor ca. 30% minder veerkrachtig. Dat is een enorm risico in het licht van alle transities die op de regio afkomen en voor veel dynamiek op de arbeidsmarkt gaan zorgen.

Zuid-Holland is nummer 10 van de 12 provincies in het activeren van onbenut arbeidspotentieel, mensen zonder werk die wel willen werken of mensen die meer willen werken.
<h2>Human capital akkoord</h2>
Gebrek aan organiserend vermogen en uitvoeringskracht op regionaal niveau belemmeren Zuid-Holland om deze knelpunten aan te pakken, concludeert Birch. Vanwege de economische urgentie om samen in actie te komen zetten de provincie en de EBZ in op een regionaal human capital akkoord met stevige ambities:
<ul>
<li>Zuid-Holland wordt koploper in leven lang ontwikkelen.</li>
<li>Zuid-Holland wordt de meest veerkrachtige arbeidsmarkt van Nederland.</li>
<li>Zuid-Holland schuift op naar de middenmoot van presterende provincies activeren onbenut potentieel.</li>
</ul>
In economische termen levert de realisatie van de ambities volgens Birch 6 mld. extra economische groei op en neemt de concurrentiekracht van bedrijven in de regio toe.
<h2>Vervolg: denk mee!</h2>
De komende maanden gaan de provincie en de EBZ met bedrijven, publieke en private onderwijsinstellingen, en regionale overheden afspraken maken over wat op korte termijn mogelijk is. Focus ligt daarbij op een leven lang ontwikkelen en de transitie van werk naar werk. Regionale partijen die met mee willen doen kunnen zich melden via <a href=”mailto:[email protected]”>[email protected]</a>.