Verlenging Convenant Expat Centre Leiden

Foto: Redactie Leiden (pixabay.com)

In het samenwerkingsverband Economie071 werken ondernemers, onderwijs en overheid projectmatig samen om de regionale economie te versterken. Projecten worden geïnitieerd en ondersteund totdat het beoogde effect bereikt is of het project zelfstandig verder kan, dat betekent los van Economie071.

Het Expat Centre Leiden is een van de succesvolle projecten van Economie071 en wordt vanaf juni 2019 zelfstandig.

Waar vroeger de medewerkers gingen wonen waar de bedrijven gevestigd zijn, is het tegenwoordig andersom. Bedrijven vestigen zich daar, waar het talent zich bevindt. De Leidse regio profileert zich als een internationale kennisregio. Het Expat Centre geeft op praktische wijze invulling aan het verbeteren van het internationale vestigingsklimaat. De partners in het Expat Centre willen de samenwerking voortzetten en daarom wordt het convenant met de samenwerkingsafspraken tussen de partners van het Expat Centre verlengd tot 2021, evenals de dienstverleningsovereenkomst voor de inschrijving van internationale inwoners, de expats.