Veelbelovende start Schooldakrevolutie Holland Rijnland

Foto: ODWH

Gisteren is de Schooldakrevolutie Holland Rijnland onder grote belangstelling van start gegaan. Vertegenwoordigers van schoolbesturen (met ruim 130 locaties), gemeenten in de regio Holland Rijnland, Omgevingsdienst West-Holland en Stichting Schooldakrevolutie hebben de intentie uitgesproken om aan de slag te gaan met de verduurzaming van scholen in de regio.

Schooldakrevolutie Holland Rijnland is een initiatief van de binnen het Energieakkoord Holland Rijnland samenwerkende gemeenten, Omgevingsdienst West-Holland en Stichting Schooldakrevolutie.

Doel is alle geschikte schooldaken binnen de regio te voorzien van zonnepanelen, scholen zicht te geven op energiebesparing en de kinderen te laten leren op en over duurzame energie. Schoolbesturen worden in dit proces begeleid, bijvoorbeeld door de school te koppelen aan een schooldakcoach, een financieringsfonds en de mogelijkheid tot een educatieprogramma voor kinderen.

Verschillende gemeenten in de regio bieden scholen ook een uitgebreide energiescan met monitoring aan en/of hebben een duurzaamheidsfonds, waar scholen gebruik van kunnen maken.

Zonpotentie in kaart met de Schooldakkaart

Om de scholen een indicatie te geven van de geschikte schooldaken en de investering die nodig is om zonnepanelen te plaatsen is er bij de ondertekening van de intentieverklaring ook een Schooldakkaart gelanceerd.

Impact in de regio

De regio heeft 266 scholen, waarvan er 180 geschikt lijken voor het plaatsen van zonnepanelen. Al meer dan 130 vertegenwoordigde schoollocaties zijn bereid te kijken hoe zij kunnen verduurzamen. Samen met de gemeenten in de regio Holland Rijnland, Omgevingsdienst West-Holland en Stichting Schooldakrevolutie hebben zij hiertoe de intentieverklaring ondertekend.

Dit deden de school- en gemeentebesturen door hun handtekening te zetten op een lichtgevend Solar schoolhuisje en deze vervolgens op een kaart te plaatsen op de locatie van hun schoolbestuur of gemeente. Nadat alle huisjes geplaatst waren, ging het licht in de zaal uit en lichtten de huisjes op. Zo werd de impact van de Schooldakrevolutie de regio zichtbaar.

Wethouder Paul Dirkse: “De samenwerking met de Schooldakrevolutie gaat ongetwijfeld onze ambitie van zonnepanelen op de daken van 180 scholen in Holland Rijnland dichterbij brengen. De schoolbesturen kunnen hiermee de eerste stap zetten naar een duurzaam schoolgebouw. Bovendien leren de leerlingen meer over de techniek van zonnestroom en over de mogelijkheden om zelf bij te dragen aan een beter klimaat.

Deelnemen

De komende periode kunnen alle PO en VO scholen binnen de regio zich aanmelden om deel te nemen aan de Schooldakrevolutie Holland Rijnland. Daarmee maakt de regio een mooie stap in de richting van de ambitie om in 2050 een energie neutrale regio te zijn.

Over Schooldakrevolutie Holland Rijnland en Stichting Schooldakrevolutie

De Stichting Schooldakrevolutie werkt samen met alle bij het Energieakkoord Holland Rijnland betrokken gemeenten en de Omgevingsdienst West-Holland. Zij wordt daarin gesteund door de Provincie Zuid-Holland en Fonds 1818, en de PO- en de VO-Raad. Meer informatie: https://schooldakrevolutie.nl

Over Energieakkoord Holland Rijnland

De gemeenten in de regio Holland Rijnland (Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude), provincie Zuid-Holland, Omgevingsdienst West-Holland, Hoogheemraadschap van Rijnland en Holland Rijnland zetten hun schouders onder de energietransitie. De ondertekenende partijen werken samen aan de regionale ambitie om in 2050 een energie-neutrale regio te zijn. Meer informatie: https://wijzijnon.nl.