D66 en GroenLinks stellen gezamenlijk informateurs aan

Foto: Gemeente Leiden

De grootste partij in de Leidse gemeenteraad (D66) en de grootste winnaar bij de gemeenteraadsverkiezingen (GroenLinks) laten samen verkennen hoe de collegeonderhandelingen kunnen beginnen. Lijsttrekkers Paul Dirkse (D66) en Walter van Peijpe (GroenLinks) hebben in onderling overleg besloten om twee informateurs aan te stellen voor de eerste fase van de collegeonderhandelingen.

De informateurs krijgen een drievoudige opdracht. Zij zullen nagaan of de partijen in de raad de bestuursstijl van de afgelopen acht jaar willen voortzetten. Verder zullen zij verkennen welke onderwerpen volgens gemeenteraadsfracties een plek verdienen in een nieuw beleidsakkoord. Tot slot zullen zij onderzoeken welke partijen met een grote kans op succes kunnen beginnen aan onderhandelingen over het beleidsakkoord en over de vorming van een nieuw college.

De twee informateurs die namens D66 en GroenLinks op verkenning gaan, zijn Fleur Spijker en Rob van Lint. Komende week zullen zij beginnen met verkennende gesprekken. Daarvoor nodigen zij vertegenwoordigers uit van alle fracties in de nieuwe gemeenteraad. De informateurs worden bijgestaan door de griffier. Op basis van hun gesprekken zullen de informateurs rapport uitbrengen aan de lijsttrekkers van D66 en GroenLinks. Daarna zal ook de raad worden geĆÆnformeerd.

Informateurs

Fleur Spijker was in de afgelopen vier jaar lid van de gemeenteraad van Leiden, namens D66. Door haar partij is zij naar voor geschoven als een van de twee kandidaat-wethouders. Spijker woont in Leiden en is werkzaam als advocaat/partner bestuursrecht bij TeekensKarstens advocaten notarissen. Verder is zij lid van het dagelijks bestuur van VNONCW West en toezichthouder bij het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Rob van Lint was van 1983 tot 1990 gemeenteraadslid in Leiden voor voorlopers van GroenLinks. Ook is hij voorzitter geweest van de rekenkamercommissie van de gemeenteraad. Van Lint woont in Leiden en is lid van GroenLinks. Sinds 2017 is hij inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Daarvoor was hij onder meer hoofddirecteur Immigratie- en Naturalisatiedienst bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.