D66 en GroenLinks gaan in Leiden college vormen met VVD

Foto: Gemeente Leiden

In Leiden gaan D66 en GroenLinks met de VVD onderhandelen over de vorming van een nieuw college van burgemeester en wethouders. De twee informateurs (Fleur Spijker namens D66 en Rob van Lint namens GroenLinks) vinden dit de meest kansrijke combinatie.

Zij baseren dit oordeel op gesprekken met alle fracties in de gemeenteraad. D66 en GroenLinks onderschrijven dit oordeel. Zij hebben de VVD uitgenodigd om samen de onderhandelingen te beginnen. De VVD heeft deze uitnodiging geaccepteerd. Het rapport van de informateurs is openbaar aan de raad aangeboden.

Met een coalitie van de drie grootste partijen, waaronder twee winnaars, doen D66 en GroenLinks recht aan de verkiezingsuitslag. Samen koppelen ze bestuurlijke continuïteit aan vernieuwing. De partijen zijn ervan overtuigd dat ze met elkaar een beleidsakkoord op hoofdlijnen overeen kunnen komen, dat veel ruimte biedt voor nadere uitwerking met de raad en met de stad. Programmatisch zijn er verschillen tussen de drie partijen, maar de grote uitdagingen voor de stad willen ze aanpakken met dezelfde mentaliteit: progressief, vernieuwingsgezind en optimistisch.

Volgens de informateurs zijn de belangrijkste thema’s voor het nieuwe beleidsakkoord verstedelijking (woningbouw en voorzieningen), verduurzaming, en de rol en taken van de gemeente in het sociaal domein. Andere onderwerpen die een plek kunnen krijgen in het beleidsakkoord zijn “doorontwikkeling van Leiden als stad van kennis en cultuur”, “investeren in werkgelegenheid”, “gezonde stad”, “veiligheid” en “ontwikkeling van de Leidse regio”. Ook zullen de drie partijen een akkoord moeten sluiten over de financiën van de gemeente en over de ontwikkeling van lokale lasten.

D66, GroenLinks en VVD willen tijdens de onderhandelingen ook met de andere raadsfracties in gesprek. Op die manier kunnen alle fracties thema’s inbrengen die volgens hen een plek verdienen in het nieuwe beleidsakkoord. Het doel hiervan is een zo breed mogelijk draagvlak voor het beleid van het nieuwe college. Demissionair wethouder Robert Strijk zal de onderhandelingen van D66, GroenLinks en VVD begeleiden als formateur.

De gemeenteraad wil in de komende vier jaar de huidige bestuursstijl voortzetten. Elke vier jaar maakt de gemeenteraad afspraken over die bestuursstijl in het bestuursakkoord. Die afspraken gaan over de betrokkenheid van Leidenaren en inwoners van buurgemeenten bij de besluitvorming, over de werkwijze van de raad en over de omgang met elkaar. Na de ondertekening door alle raadsfracties komt er ook een jeugdversie van het bestuursakkoord, in toegankelijke taal.