Onderwijs werkt zelf aan vernieuwing

Foto: Gemeente Leiden

Van student tot docent, iedereen die te maken heeft met onderwijs werd eind 2017 uitgenodigd om met verbeterplannen voor het Leidse onderwijs te komen. In totaal krijgen nu zestien plannen geld. Onderwijsprofessionals werken zelf aan de vernieuwing van het onderwijs in Leiden Kennisstad.

In totaal kwamen 32 ideeën binnen. De aanvragers van de plannen vroegen in totaal voor 800.000 euro aan. Dat is drie keer zoveel als het beschikbare bedrag. Een externe beoordelingscommissie met experts uit heel Nederland heeft alle plannen bekeken. Met interne en externe cofinanciering van Fonds 1818 is het gelukt om zestien ideeën financieel te ondersteunen voor een totaalbedrag van bijna 380.000 euro.

Aan de slag

Museum Volkenkunde gaat bijvoorbeeld samen met de stichting Speciaal Onderwijs Leiden en andere partners het museum omzetten in Virtual Reality. Zo kunnen leerlingen van het speciaal onderwijs in hun eigen klas het museum ‘bezoeken’. Naturalis kan met haar partners, waaronder de Hortus Botanicus en Naar Buiten!, een lespakket ontwikkelen voor de basisscholen in Het Gebouw om zowel binnen als buiten schooltijd in de eigen buurt de natuur te ontdekken. En de stichting Levend DNA (bestaande uit de Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum) krijgen geld om een onderwijsmodule uit te werken over wat DNA is en wat je er (in de toekomst) mee kan doen. De module krijgt de naam: de DNA Kluis: wel of niet (te) openen?

Voor een aantal afgewezen plannen, die wel het Leidse onderwijs verbeteren, bekijkt de gemeente of er andere manieren zijn om ze te realiseren. Bijvoorbeeld door de initiatiefnemers te koppelen aan een ander idee of te adviseren over een mogelijke nieuwe aanvraag.

Onder de indruk

Wethouder Paul Dirkse (Onderwijs): “Het doel van deze subsidie is om het Leidse onderwijs te innoveren en samenwerking in het onderwijsveld te stimuleren. Het is nu de tweede keer dat we de onderwijsvernieuwingssubsidie breder uitzetten. Niet alleen een onderwijsbestuur, maar het hele onderwijsveld kan ideeën aandragen. Dat blijkt een succes. Ik ben onder de indruk van de vele ideeën. Deze mensen zetten zich in hun werk, naast hun dagelijkse taken, ook in voor de vernieuwing van het Leidse onderwijs.”

college
Wethouder Dirkse

Vervolg

Volgend jaar is er een nieuwe subsidieronde (inschrijvingsdatum voorjaar 2019). Meer informatie en een samenvatting van alle plannen, die subsidie krijgen, staat op www.leiden.nl/onderwijsvernieuwing.