Geld voor verduurzamen en moderniseren schoolgebouwen

Wethouder Dirkse
Foto: Gemeente Leiden

Leiden is een echte kennisstad. Van peuterspeelzaal tot de oudste universiteit van Nederland: in Leiden krijgt iedereen de kans op kwalitatief goed onderwijs. Goed onderwijs kan niet zonder goede schoolgebouwen. Daarom investeert de gemeente Leiden de komende jaren 75 miljoen in de Leidse schoolgebouwen. Dit is vastgelegd in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2019-2030.

In de gemeente Leiden zijn er tien scholen voor voortgezet onderwijs, vijf scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, één school voor speciaal basisonderwijs en 27 basisscholen.
De gemeente ontvangt van de rijksoverheid budget om aan onze zorgplicht voor schoolgebouwen te kunnen voldoen. Dat is niet toereikend. In het beleidsakkoord ‘Samen maken we de stad’ is daarom gekozen om dit rijksbudget aan te vullen.

Paul Dirkse (wethouder Onderwijs): “Goede onderwijshuisvesting draagt bij aan gelijke kansen en talentontwikkeling. De kracht van dit huisvestingsplan is dat het samen met de Leidse schoolbesturen is opgesteld. Het schept duidelijkheid en het geeft richting. En draagt voor een groot deel bij aan de kwaliteit van het onderwijs in deze kennisstad.”

Green Deal

Veel scholen zitten in verouderde gebouwen. Sommigen zijn duur in onderhoud, zijn ontoegankelijk voor mensen met een beperking, passen niet meer bij de moderne onderwijsuitgangspunten of voldoen niet aan de klimatologische eisen van vandaag. Leiden vindt het belangrijk dat deze thema’s worden opgepakt. Dit sluit bovendien goed aan bij de eerder met het onderwijs afgesloten Green Deal. Hierin staan afspraken over energiebesparing, educatie over duurzaamheid en duurzame aanpassingen aan het schoolgebouw, zoals zonnepanelen.

Bewegingsonderwijs

In het huisvestingsplan is ook aandacht besteed aan voldoende ruimte voor bewegingsonderwijs door geld te reserveren voor het bouwen van nieuwe gymnastiekzalen of het regelen van vervoer van leerlingen. Bij de nieuwbouw van gymnastiekzalen gaat de gemeente kijken of sportverenigingen ook gebruik kunnen maken van deze locaties.