Vierde ronde subsidieregeling Sportstimulering levert zes nieuwe initiatieven op

Foto: Redactie Leiden (pixabay.com)

De vierde ronde van de subsidieregeling Sportstimulering heeft zes nieuwe initiatieven opgeleverd om Leidenaren meer te laten bewegen.

Leiden Marathon gaat de Daily Mile organiseren, waarbij basisschoolleerlingen dagelijks een stuk gaan hardlopen op school. De Stichting Jeugd- & Jongerenwerk Midden-Holland krijgt subsidie om een Leidse Futsal Academie (zaalvoetbal) op te kunnen zetten. Daarnaast is er een mooi initiatief van NLtraining en NLeducatie om statushouders en migranten enthousiast te maken voor sport, waarbij het doel is dat ze daarna aansluiting vinden bij de Leidse sportverenigingen. Tot slot gaat Gymsport Leiden zich inzetten om het project “Bewegen met Nijntje” breder uit te voeren. “Bewegen met Nijntje” is speciaal voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar oud, om hen op jonge leeftijd met bewegen en gymsport kennis te laten maken. Ook ouders worden hierin betrokken. Libertas en het Rijnlands Revalidatie Centrum krijgen een deel van de aangevraagde subsidie voor hun initiatieven voor respectievelijk buurtgym voor kwetsbare inwoners en een sportbeurs voor kinderen met een beperking.

Stimuleren van sport en bewegen
Leiden wil dat meer mensen gaan bewegen en sporten. Om dat voor elkaar te krijgen, is vorig jaar de subsidieregeling sportstimulering gestart. De regeling stelde voor 2017 en 2018 in totaal 500.000 euro beschikbaar. In deze vierde ronde kon iedereen met een goed idee om meer Leidenaren structureel te laten bewegen tot 1 oktober 2018 een plan indienen.
Een externe adviescommissie beoordeelt de plannen en geeft advies aan de gemeente. Er zijn in deze ronde negen aanvragen ingediend en beoordeeld.

Toekomst subsidieregeling Sportstimulering
Na vier rondes van de subsidieregeling is ongeveer de helft van de 500.000 euro die beschikbaar is gesteld, nog beschikbaar. De adviescommissie heeft de gemeente een aantal adviezen gegeven. Het advies is om de regeling structureel te maken met één ronde per jaar, de aanvraagronde voor 1 april te doen en meer aandacht te besteden aan het wijzen van verenigingen op deze subsidieregeling, omdat er weinig aanvragen vanuit verenigingen zijn gekomen. De gemeente gaat met deze adviezen aan de slag en legt volgend jaar voor het vervolg een besluit voor aan de gemeenteraad.