Referendumverzoek LEAD naar volgende fase

Foto: Redactie Leiden

De gemeenteraad van Leiden heeft vanavond ingestemd met het inleidend referendumverzoek over de Nota van Uitgangspunten LEAD. Nu start de volgende fase.

Eerst moet de definitieve vraag voor het referendum worden bepaald. De referendumkamer, een speciaal door de gemeenteraad ingestelde onafhankelijke commissie, schrijft hiervoor een advies aan de raad. De initiatiefnemers, het college van burgemeester en wethouders en de raadsleden mogen hierover meedenken.

Tegelijkertijd werkt het college aan een voorstel over de organisatie van het definitief referendumverzoek. Dit verzoek moet door minimaal 5.000 Leidenaren van 18 jaar en ouder gesteund worden. De gemeente zorgt voor locaties waar de handtekeningenlijsten voor ondertekening klaar liggen en voor een webpagina waar mensen met hun DigiD de lijst digitaal kunnen ondertekenen.

In de gemeenteraadsvergadering van 4 april neemt de raad een beslissing over de referendumvraag, de locaties en de startdatum van de periode waarin mensen het referendumverzoek kunnen steunen. Deze periode duurt zes weken. Als er voldoende geldige handtekeningen zijn gezet, beslist de raad in de eerstvolgende raadsvergadering na afloop van de zes weken periode of en zo ja, wanneer er een referendum komt.

De Nota van Uitgangspunten LEAD is een voorstel van het college van burgemeester en wethouders om nieuwbouwproject LEAD aan de Willem de Zwijgerlaan te laten bouwen. In het voorstel staan de kaders waar het project aan moet voldoen. Het voorstel wordt besproken in de gemeenteraadsvergadering van vanavond waarbij ook gestemd wordt over wijzigingsvoorstellen, maar er wordt nog geen besluit genomen over het totale voorstel in afwachting van de volgende stappen in het referendumproces.

Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel Nota van Uitgangspunten LEAD in de gemeenteraadsvergadering gisteravond viel de stroom uit in de raadszaal. Er kon daarom niet meer verder vergaderd worden. Aanstaande dinsdagavond (19 maart) om 20.00 uur zet de raad de vergadering voort. De wijzigingsvoorstellen waar dan over gestemd wordt, zijn te zien in het Politiek Portaal van de gemeenteraad. Het uitstel van de bespreking van LEAD zorgt niet voor vertraging in het referendumproces.