Gemeente maakt locaties ter compensatie woningen Doelencomplex bekend

Foto: Redactie Leiden

De gemeente heeft de bewoners van het wooncomplex Doelensteeg e.o. (Doelencomplex) van woningbouwcorporatie de Sleutels vanavond tijdens een bijeenkomst geïnformeerd over de drie locaties in de binnenstad die ter compensatie worden ingezet.

De gemeenteraad besloot in 2017 dat het Campus Model als enige uitgangspunt wordt genomen voor de herontwikkeling van het Witte Singel-Doelengebied. Hiermee werd ook besloten dat de huidige woningen in het Doelencomplex dienen te worden gesloopt. De drie locaties waar deze woningen worden gecompenseerd zijn de Waardgracht, de Kaiserstraat (Plexusgebouw) en de Langegracht (ter hoogte van het Stadsbouwhuis). Laatstgenoemde locatie maakt onderdeel uit van het project Energiepark e.o.

Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan

Morgen presenteert het college het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan voor de Humanities Campus, de herontwikkeling van het Witte Singel-Doelengebied. De voorgestelde plannen hebben grote gevolgen voor de bewoners van het naastgelegen wooncomplex, omdat de bouw van de Humanities Campus sloop van dat complex (58 woningen) noodzakelijk maakt.

Sociale woningbouw Energiepark

De compensatie van een aantal woningen binnen het project Energiepark en omgeving als gevolg van de ontwikkeling van de Humanities Campus, past bij de plannen om sociale woningbouw een plek te geven in het Energiepark en omgeving. De deelnemers van het participatietraject Energiepark e.o. zijn hierover tijdens een participatiebijeenkomst op 26 maart geïnformeerd. Bij het opstellen van het gebiedsprofiel voor het Energiepark gaat de gemeente in op de wijze waarop en de exacte locatie waar deze woningen gerealiseerd worden.