Subsidies stoppen om sterke sociale basis te vormen

Foto: Redactie Leiden

De gemeente Leiden heeft besloten om een groot aantal van de huidige subsidies in het welzijnsdomein stop te zetten. Dit is nodig om ruimte te creëren voor verbetering, zowel in de samenhang van welzijnsactiviteiten als in de samenwerking tussen de verschillende partijen in de stad.

De gemeente zet hiermee in op een stevige sociale basis, waardoor kinderen veilig en gezond opgroeien, mensen elkaar kunnen ontmoeten en zich kunnen ontwikkelen en je prettig ouder kunt worden.

Samenwerking met de huidige partijen is ook in de toekomst weer mogelijk, maar zal dan plaatsvinden in een andere vorm. In de komende maanden worden nieuwe en andere samenwerkingsafspraken ontwikkeld, om beter aan te kunnen sluiten bij de behoefte en wensen van inwoners en de situatie in de wijk. Het uitgangspunt hierbij is dat inwoners beschikken over een laagdrempelige en stevige sociale basisinfrastructuur, die ze in staat stelt om mee te doen in de samenleving en een zinvol bestaan te leiden. Welzijnsorganisaties in de stad worden intensief bij dit proces betrokken. Op 1 januari 2020 gaat het nieuwe subsidiestelsel van start.

De desbetreffende subsidierelaties zijn inmiddels op de hoogte gebracht.