Uitvoeringsplannen armoedebeleid en maatwerkbudget

Foto: Redactie Leiden (pixabay.com)

Op 14 februari 2019 stelde de Leidse gemeenteraad het beleidsplan armoedebeleid 2019-2022 vast. In de uitvoeringsplannen armoedebeleid en maatwerkbudget staat hoe dit beleid gaat worden uitgevoerd.

Maatwerk is hierbij het sleutelwoord. Het accent verschuift van algemene voorzieningen voor iedereen met een inkomen tot 120 procent naar maatwerk. Hierbij wordt samen met hulpverleners van geval tot geval beoordeeld welke vorm van (inkomens)ondersteuning voor de inwoner het meest bijdraagt aan het vergroten van de maatschappelijke participatie. De sociale wijkteams, jeugd- en gezinsteams gaan hierbij een rol spelen.

Een ander onderdeel in het uitvoeringsplan armoedebeleid is de rol die stichting Leergeld krijgt. Deze stichting werkt met vrijwilligers en ondersteunt kinderen die opgroeien in armoede. Omdat gezinnen thuis worden bezocht, hebben de vrijwilligers een goed beeld van de omstandigheden en kunnen zij beoordelen wat nodig is. De gemeente stelt een (subsidie)overeenkomst met stichting Leergeld op die jaarlijks geƫvalueerd zal worden. Stichting Leergeld bepaalt welke voorziening er voor een kind nodig is om mee te kunnen doen.

Het nieuwe armoedebeleid en maatwerkbudget treden in werking per 1 juli 2019.