Leidse onderwijs werkt aan innovatie

Paul Dirkse (wethouder)
Foto:

Het Leidse onderwijs vernieuwen en verbeteren? In Leiden Kennisstad doen onderwijsprofessionals dat zelf! Voor de derde keer kon iedereen, van student tot docent, bij de gemeente verbeterplannen voor het Leidse onderwijs indienen. Deze ronde krijgen 15 plannen geld om ze zelf in de praktijk uit te voeren.

In totaal kwamen 26 ideeën binnen voor de subsidie Onderwijsinnovatie. De aanvragers van de plannen vroegen in totaal voor 632.000 euro aan. Dat is ruim twee keer zoveel als het beschikbare subsidiebedrag. Een externe beoordelingscommissie met experts uit heel Nederland heeft alle plannen bekeken. Met interne en externe cofinanciering van Fonds 1818 is het gelukt om vijftien ideeën financieel te ondersteunen voor een totaalbedrag van ruim drie ton.

Het doel van de subsidie is om het Leidse onderwijs te innoveren en samenwerking in het onderwijsveld te stimuleren.

Onder de indruk

Wethouder Paul Dirkse (Onderwijs): “Ik ben weer onder de indruk van de vele innovatieve ideeën. Deze onderwijsprofessionals hebben naast hun dagelijkse taken ook oog voor vernieuwing. Het Leidse onderwijs weet zelf heel goed waar het behoefte aan heeft. De aanvragen maken duidelijk wat er leeft. Sommige aanvragen zijn wellicht niet direct innovatief, ze zijn wel belangrijk. Het geeft ons als gemeente goed zicht op thema’s die voor het onderwijs relevant zijn. We geven ze waar mogelijk een plaats in beleid.”

De plannen die deze keer zijn ingediend, gaan vooral over de noodzakelijke vernieuwing in het reguliere onderwijsprogramma, versterking van techniek, duurzaamheid en werken met data.

Aan de slag

Een van de aanvragen die financiële steun krijgt, is ‘Donderdag Verwonderdag’. Een brede groep uit het Leidse onderwijsveld wil elke donderdag leerlingen ruimte geven om zich te verwonderen over de wereld om zich heen. Nieuwsgierigheid staat in deze lessen centraal in plaats van kennis.

In ‘De Boer op – nieuwe stijl’ staat duurzaamheid en bewustwording waar ons voedsel vandaan komt centraal. Het Leidse onderwijs en het regionale (agrarische) bedrijfsleven werken hierin samen.

Een ander plan gaat over de vele data en onderzoeksgegevens van onderwijsinstellingen. In ‘Werken met data in het Voorgezet Onderwijs’ worden deze gegevens gecombineerd om inzicht te krijgen hoe bijvoorbeeld kinderen betere kansen op school kunnen krijgen of waar kansen liggen om het schoolbeleid te verbeteren.

Alle andere plannen, die subsidie ontvangen, staan op www.leiden.nl/onderwijsvernieuwing.

Vervolg

Na deze derde keer wordt de subsidie Onderwijsinnovatie geëvalueerd. De uitkomsten hiervan bepalen hoe de subsidie verder gaat.