Gebiedspaspoort voor De Kopermolen

Foto: Redactie Leiden

Het gebiedspaspoort voor de herontwikkeling van De Kopermolen en omgeving is door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Het gebiedspaspoort bevat de uitgangspunten waarbinnen het winkelcentrum in de Merenwijk en de directe omgeving ontwikkeld kan gaan worden. Het paspoort wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Het gebiedspaspoort voor De Kopermolen en omgeving beschrijft de ambities en de uitgangspunten voor de ontwikkelingen in het gebied rondom De Kopermolen. Het gebiedspaspoort biedt niet alleen ruimte voor een renovatie en modernisering van het winkelcentrum, maar het biedt op verschillende plekken ook de mogelijkheid voor woningbouw en het toevoegen van voorzieningen. Het totale winkeloppervlak blijft ook na renovatie gelijk.

Er is een aantal wijzigingen in het gebiedspaspoort ten opzichte van het concept dat ter inzage heeft gelegen. Zo is het plangebied groter geworden met een deel van de Ketelmeerlaan en de parkeerplaatsen aan weerszijden van deze straat. Daarnaast is een van de woningbouwopties komen te vervallen, op de hoek Tuinbank / Ketelmeerlaan.

Wethouder Fleur Spijker (Duurzame Verstedelijking): ”Het gebiedspaspoort is na de reactieperiode weer aangepast. We hebben een aantal wensen uit de wijk overgenomen. Ik ben van mening dat het paspoort zoals het er nu ligt, de belangen van de Merenwijkers goed weerspiegelt. Zo gaan we de komende tijd bijvoorbeeld de mogelijkheid onderzoeken om het dak te gebruiken, bijvoorbeeld met groen, zonnepanelen of tiny houses. Dit spreekt mij erg aan.”

Het Denk-en-Doe-Mee traject

In september 2018 startte de gemeente Leiden een nieuw traject om te komen tot uitgangspunten voor de herontwikkeling van De Kopermolen. Tijdens het Doe-en-Denk-Mee traject konden Merenwijkers en andere betrokkenen aangeven welke kansen en aandachtspunten zij zagen voor het hart van de Merenwijk. Ruim 1700 bewoners gaven hun reactie. De gemeente heeft alle ideeën en wensen uit de wijk verzameld in een verslag. Dat verslag is gebruikt bij het opstellen van het concept ‘gebiedspaspoort Hart van de Merenwijk’. Het concept gebiedspaspoort is in december 2018 vastgesteld door het college en vervolgens werden betrokkenen in de gelegenheid gesteld te reageren. Op basis van die reacties is het concept gebiedspaspoort aangepast.

Aanleiding

Het gebied bij winkelcentrum De Kopermolen is verouderd en geen aantrekkelijk hart van de Merenwijk. De gemeente en Van der Vorm, de eigenaar van het winkelcentrum, willen daarom bekijken hoe ze het gebied nieuw leven in kunnen blazen. Eerdere plannen, die in de Merenwijk voor onrust zorgden, zijn aan de kant gelegd.

In juni organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst in de Merenwijk voor mensen die meer willen weten over het gebiedspaspoort.