Pilot “Kamernood onder studenten en bijstand” gaat niet door

Foto: Redactie Leiden (pixabay.com)

Het college van burgemeester en wethouders komt terug op het besluit om de pilot ‘kamernood student en bijstand’ uit te voeren. De wettelijke grondslag, die werd opgevoerd voor het mogelijk maken van de pilot, bleek ongegrond volgens het ministerie van SZW. Het college heeft daarom besloten de beleidsregels voor de pilot in te trekken.

In Leiden is een groot tekort aan kamers voor studenten. Op korte termijn is hiervoor geen oplossing. Het college had daarom voorgesteld een éénjarige pilot te organiseren, waarbij bijstandsgerechtigden de mogelijkheid krijgen een kamer te verhuren aan een student. Voor bijstandsgerechtigden is dit nu niet aantrekkelijk, aangezien inkomsten uit kamerverhuur volledig in mindering worden gebracht op de uitkering. Met de pilot beoogde het college de problematiek rondom de kamernood onder studenten aan te pakken. Onder voorwaarden is het mogelijk dat bijstandsgerechtigden een beperkte vrijlating voor huurinkomsten krijgen.

Het college betreurt de uitkomst en vindt het jammer dat Leiden geen ervaring kan opdoen met deze creatieve oplossing. Het college heeft de gemeenteraad in een brief laten weten af te zien van de pilot en op zoek te gaan naar andere mogelijkheden en oplossingen.