Nieuwe invulling samenwerkingsafspraken welzijnspartners

Foto: Redactie Leiden

De gemeente Leiden geeft met het programma Sterke Sociale Basis een nieuwe invulling aan de samenwerkingsafspraken met de welzijnspartners in de stad. De nieuwe werkwijze die deze week door het college is vastgesteld, moet leiden tot meer duidelijkheid en continuïteit voor organisaties en voor inwoners.

Om de uitvoering hiervan mogelijk te maken, wordt in juli gestart met een aanbestedingsprocedure. De aanbestedingsprocedure voor het programma Sterke Sociale Basis geldt alleen voor organisaties die werken met professionele inzet. De uitvraag aan organisaties vindt plaats vanuit drie kernopdrachten op basis van de thema’s Opgroeien, Samen meedoen en Basiskracht. Organisaties kunnen apart of gezamenlijk een voorstel indienen voor het uitvoeren van deze opdrachten. De ingangsdatum voor nieuwe overeenkomsten is naar verwachting 1 april 2020. Vrijwilligersorganisaties kunnen in 2020 subsidie blijven aanvragen zoals ze gewend waren. Daarbij wordt wel gevraagd om aan te sluiten bij de benoemde thema’s.

In de afgelopen periode is tijdens verschillende bijeenkomsten en werkbezoeken veel met sociale partners, inwoners en medewerkers gesproken over de mogelijkheden voor een nieuwe samenwerking. De gemeente blijft ook de komende periode in gesprek met de betrokken organisaties in de stad. Daarnaast vindt de gemeente het belangrijk dat de dienstverlening gedurende het verandertraject gewoon door kan blijven gaan. Inwoners en vrijwilligers moeten ongeacht de ontwikkelingen gebruik kunnen maken van de voor hen essentiële voorzieningen.

Meer informatie

Met het programma Sterke Sociale Basis zet de gemeente zich in voor een goed georganiseerd en samenhangend geheel aan activiteiten en voorzieningen dat overzichtelijk en toegankelijk is en bijdraagt aan het welzijn van de inwoners. Hierbij staat de behoefte van de inwoners en de situatie in een wijk of gebied centraal.

De notitie ‘Op weg naar de toekomstige Sterke Sociale Basis’ geeft nader inzicht in de nieuwe werkwijze. De notitie is te vinden op de website van de gemeente Leiden.