Kabels en leidingen

·       Galileiweg, aanleggen waterleidingen De Novo Vastgoed B.V., 09-11-2017 Bezwaar Wie rechtstreeks in zijn belangen is getroffen, kan binnen zes weken na de achter de verleende vergunning vermelde datum een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC  Leiden. Indien, gelet op de…

Lees verder op: