Collegebesluiten gemeente Leiden

Collegebesluiten gemeente Leiden dinsdag, 28 november 2017 Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen. Kaart concept ligplaatsenplan bedrijfs- /pleziervaartuigen 2017 17.0582Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 juni 2017 een nieuwe Bedrijfs- en Pleziervaartuigenverordening en bijbehorend ligplaatsenplan vastgesteld voor inspraak. In het ligplaatsenplan ontbrak…

Lees verder op: