Online shoppen vooral effect op middelgrote centra

Foto: Redactie Leiden

Het aantal mensen dat online winkelt, blijft nog steeds toenemen. Dat heeft met name effect op middelgrote winkelcentra. Winkels in deze gebieden zien hun omzet teruglopen. Dat is één van de conclusies uit het ‘Randstad Koopstromenonderzoek 2018’. Opvallend is dat de grote centra hun positie juist verstevigen.

Het Koopstromenonderzoek wordt regelmatig uitgevoerd om de trends in de detailhandelswereld te volgen, de vorige editie was in 2016. I&O Research en DTNP voerden het onderzoek uit in opdracht van de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. Aan het onderzoek hebben 85.000 huishoudens deelgenomen.

Grote winkelgebieden doen het goed, middelgrote centra meer onder druk

In 2018 is de eerder ingezette trend van online shoppen onverminderd doorgezet. Dit geldt met name voor de dagelijkse boodschappen waar tussen 2016 en 2018 het online aandeel verdubbelde van 1,6% naar 3,1%. Ook voor zogeheten niet-dagelijkse producten zoals kleding en elektronica groeide de online verkoop van 20,6% naar 24,2%.

Door de economische groei besteden inwoners van de Randstad in 2018 meer dan in 2016. Een belangrijk deel hiervan kwam terecht bij webwinkels. Het aantal winkelmeters aan dagelijks goederen is beperkt groter dan 2 jaar geleden, terwijl het aantal niet-dagelijks meters nauwelijks wijzigde. Het aantal winkels nam in die periode af met maar liefst 1.100. De centra van de grote steden kenden een groei van bestedingen, onder andere door de toename van toerisme. Een groeiende groep middelgrote winkelcentra verloor terrein, daar is ook het grootste verlies aan winkels te zien.

Combinatiebezoeken met horeca en verzorging bieden perspectief

Nieuw in het onderzoek in 2018 is de meting van combinatiebezoeken tussen winkelen en andere functies. Bijna de helft (44%) van alle winkelende consumenten combineerde winkelen met een andere activiteit. Hoe groter het winkelgebied, des te vaker bezoekt men horeca. In kleine winkelgebieden bezoekt bijna de helft van de consumenten naast een winkel ook een kapper of nagelspecialist (categorie verzorging).

Krachtige en vitale centra

De resultaten uit het onderzoek laten zien dat het belangrijk is te werken aan levendige centra, die niet alleen bedoeld zijn om te winkelen, maar ook om een dagje uit te gaan. Daarbij is van belang leegstand aan te pakken en detailhandel te concentreren in de centra. De provincie Zuid-Holland voert daarom een actief detailhandelsbeleid om dit te bereiken.

Daarnaast biedt de provincie subsidies om onderzoek te doen naar het verbeteren van centra, stimuleert de provincie regionale detailhandelsvisies en zet de provincie in op kennisdeling. Gedeputeerde Bom-Lemstra: “Hiermee bieden wij een mooi pakket om de detailhandelsstructuur en de centra in Zuid-Holland toekomstbestendig, vitaal en krachtig te maken en te houden. De resultaten van het Koopstromenonderzoek helpen ons steeds weer ons beleid te toetsen en waar nodig aan te scherpen.”