De Ramadan is vandaag van start gegaan

Foto: Redactie Leiden (pixabay.com)

Ramadan is de negende maand van de islamitische maankalender. Het is de maand van inkeer, waarop tussen fajr (de dageraad ruim vóór zonsopkomst) en maghrib (bij zonsondergang) gevast wordt door Moslims.

Moslims gedenken dat in deze maand de profeet Mohammed de eerste van de openbaringen ontving die samen de Koran vormen. De Ramadan is gebaseerd op de cyclus van de maan. Daarom begint de Ramadan niet ieder jaar op hetzelfde moment. Dit jaar is de eerste dag van de Ramadan 6 mei en de laatste dag is 3 juni.

Zuivering van de ziel

Moslims zien vasten als een vorm van zuivering van de ziel en gehoorzaamheid aan God. Het vasten is een van de vijf zuilen van de islam en is dus verplicht. Het is mogelijk door het vasten zelfdiscipline te ontwikkelen en aan zwakheden in het karakter te werken. Het vasten laat voelen hoe het is om honger te hebben en helpt daarmee empathie voor minderbedeelden te ontwikkelen. Het is echter een misvatting dat dit de hoofdreden vormt.

Ondanks dat het vasten verplicht is, zijn er uitzonderingen. Zieken, zwangere vrouwen, militairen in oorlogstijd, jonge kinderen, reizigers en alle anderen voor wie het vasten een bedreiging vormt voor de gezondheid (denk bijvoorbeeld aan mensen met suikerziekte) of vertragend werkt op herstel van een ziekte, zijn echter niet overal verplicht om te vasten.

Verdraagzaamheid

Naast een maand van vasten en bezinning is Ramadan een maand waarin extra aandacht geschonken wordt aan verdraagzaamheid, vrijgevigheid, liefdadigheid en saamhorigheid. Volgens de islam leert vasten de mens aan zichzelf te bedwingen en kan het eigenschappen aanleren als discipline, uithoudingsvermogen en vooral zelfbeheersing, en leert het de mens aan de baas te zijn over begeerten en lusten. Verder zou vasten het inlevingsvermogen in de armen versterken en het respect in de medemens en God vergroten. Elke dag dat men vast, wordt als een overwinning gezien.
Na de maand ramadan volgt het Suikerfeest (`id-oel-fitr), dat gevierd wordt met familie en vrienden.

(bronnen: Wikipedia en Beleven.org)