GroenLinks Voorschoten: voorkom dat mensen met een beperking in de kou komen te staan!

Foto: GroenLinks Voorschoten

Op 20 februari 2018 vermeldt het Leidsch Dagblad dat de toekomst van de Stichting Vrijetijdsbesteding, Thuishulp en Vormingsactiviteiten (VTV) onzeker is. Dit activiteitencentrum voor mensen met een verstandelijke beperking gaat mogelijk binnenkort mensen uit verschillende gemeenten, waaronder Voorschoten, weigeren. Volgens het Leidsch Dagblad zijn deelnemers uit onder meer Voorschoten dan niet meer welkom omdat deze gemeenten niet willen bijdragen aan de activiteiten van VTV. Zowel bij de ouders en deelnemende kinderen is er veel onrust.

GroenLinks begrijpt het belang om mensen met een verstandelijke beperking zoveel mogelijk te laten aansluiten bij het lokale aanbod aan vrijetijdsactiviteiten in Voorschoten zelf. Op deze manier worden lokaal vriendschappen gestimuleerd en het lokale netwerk versterkt. Samenwerking tussen lokale sport- en gezelligheidsverenigingen, onze welzijnsorganisatie en VTV vinden wij echter wel belangrijk. VTV bezit immers een jarenlange ervaring in het coachen van vrijwilligers die activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking opzetten en onderhouden.

Daarnaast is er sprake van reeds jaren bestaande vriendenclubs die niet zomaar opengebroken kunnen worden, omdat de deelnemers uit verschillende gemeenten komen. Het volgende citaat van een moeder is ons uit het hart gegrepen: “ Je haalt deze mensen, die lange tijd nodig hebben om te wennen aan verandering, uit hun veilige omgeving. Ik vind dat niet kunnen.”

Naar onze mening is de mogelijkheid om met mensen uit andere gemeenten een activiteitengroep op te bouwen juist ook van meerwaarde. In een aantal gevallen zal immers blijken dat in een kleine gemeente te weinig gelijkgestemden wonen om samen een activiteitengroep te starten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om een basketbalteam te vormen. Hiervoor zal hoogstwaarschijnlijk ook regionaal geworven moeten worden.

In dat opzicht vinden we de opstelling van een zestal gemeenten, waaronder Leiden en Oegstgeest, meer voor de hand liggend. Deze gemeenten hebben met VTV een intentieverklaring getekend waarin zij zich uitspreken om de functie van VTV in stand te houden. Wel verbinden zij daar de voorwaarde aan dat in het eerste kwartaal van 2018, VTV een nieuw concept ontwikkelt, waarbij de samenwerking met Welzijnsorganisaties op lokaal niveau wordt uitgebouwd. Op deze manier worden koren, eetgroepen, wandel- bowling- en toneelclubs en sportgroepjes niet verplicht opengebroken en kunnen succesvolle vertrouwde groepen op de oude voet verder. In de samenwerking met lokale organisaties ontstaan daarnaast ook meer opties om lokaal leuke initiatieven op te starten.

Wij willen voorkomen dat Voorschotenaren met een beperking misschien in de nabije toekomst in de kou komen te staan. GroenLinks Voorschoten heeft om deze reden schriftelijke vragen aan de gemeente gesteld.