Bestemmingsplan Deltaplein: houd vast aan de afspraken, al komt het even niet uit

Johan van Rixtel (GroenLinks Voorschoten)
Foto: GroenLinks Voorschoten

Als het vertrouwen van veel mensen is geschokt door de gang van zaken rond een bouwproject zoals op het Deltaplein, staat er meer op het spel dan vierkante meters. Dan gaat het vooral om vertrouwen, en het eerste waaraan dan gewerkt moet worden is het herstel van dat vertrouwen.

Wij waarderen het dat het college van VVD, ONS en CDA haar excuses heeft aangeboden voor de gang van zaken rond het Deltaplein en eraan werkt om dergelijke fouten in de toekomst te voorkomen. Op 15 februari, de laatste raad van deze periode, lag een besluit op tafel over het paviljoen op het Deltaplein. Het verzoek om het bestemmingsplan aan te passen, zodat het paviljoen maximaal gebruikt kan worden voor horeca, zou ter inzage gelegd gaan worden. GroenLinks heeft daar, net als de rest van de oppositie, niet mee ingestemd. Juist nu kon de raad laten zien dat ze vasthoudt aan het oorspronkelijke bestemmingsplan, ook als het even niet uitkomt. Niet morgen, maar nu.

Er bleef ook nog wat onduidelijk. Een voorbeeld: De subsidie van €2,7 miljoen was bestemd voor het oplossen van het parkeerprobleem dat de bebouwing van het Deltaplein zou veroorzaken. Dat lukt wel als er een bistro of automatiek komt, maar niet als er in het paviljoen een restaurant wordt gevestigd, vanwege het aantal parkeerplaatsen dat daar dan bij moet komen. Het college bleef hardnekkig het paviljoen niet een restaurant noemen. Maar het restaurant noemt zichzelf wèl een restaurant en in de antwoorden op de laatste vragen die GroenLinks stelde, had het college het nota bene zelf ook over een restaurant.

Nee zeggen tegen het voorstel was niet handig voor het gebouw, zoals andere fracties inbrachten, maar het herstel van vertrouwen vinden wij belangrijker. Het belang hiervan kan niet onderschat worden.

GroenLinks durft na het financieel toezicht best ja te zeggen. Dat doen wij vaak. Maar juist dit besluit vroeg om een zorgvuldige afweging. Werken aan vertrouwen is essentieel. Op de lange termijn is dat het beste, zeker als niet duidelijk is dat het algemeen belang gediend is met een afwijking daarvan.