Geen gezamenlijk beleidsakkoord D66, GroenLinks en VVD

Foto: Redactie Leiden (pixabay.com)

Formateur Robert Strijk heeft zijn verslag over de formatiepoging tussen D66, GroenLinks en de VVD aan de gemeenteraad verzonden.

In het verslag komt de formateur tot de conclusie dat de drie partijen weliswaar veel gemeenschappelijke doelstellingen kennen. Zo willen D66, GroenLinks en VVD alle drie voortvarend werk maken van duurzame verstedelijking in Leiden. Ook delen zij de ambitie om de woningen te gaan bouwen die Leiden nodig heeft volgens de recent vastgestelde Regionale Woonagenda Holland Rijnland. Daarnaast delen zij ook de ambitie om de stad voortvarend klimaatneutraal te maken en verder te vergroenen. In het sociaal domein delen de drie partijen de ambitie om vernieuwing te brengen in de uitvoering van belangrijke taken op terreinen als jeugdhulp, participatiewet en WMO.

Bij het stellen van prioriteiten lopen de meningen echter uiteen. Strijk schrijft in zijn verslag: “Uiteindelijk stellen de drie partijen echter andere prioriteiten als het gaat om het toedelen van geld aan ambities. Gebleken is dat de standpunten over financiĆ«n en een aantal belangrijke inhoudelijke ambities van de drie partijen zo ver uit elkaar liggen, dat de onderhandelaars van D66 en GroenLinks hebben geconcludeerd dat verdere onderhandelingen in deze samenstelling van partijen geen kans meer hebben op succes.“.

Formateur Strijk beschouwt zijn opdracht om de onderhandelingen tussen D66, GroenLinks en VVD te begeleiden als beƫindigd.

Hoe de formatie in Leiden verder zal gaan is nog niet bekend.