Vormen D66, GroenLinks en de PvdA de nieuwe coalitie?

Een nieuwe opdracht als formateur voor wethouder Strijk
Foto: Gemeente Leiden

In een brief aan de gemeenteraad laten de fractievoorzitters van D66 en GroenLinks weten dat zij de PvdA gevraagd hebben deel te nemen aan het opstellen van een beleidsakkoord.

Deze keuze is gebaseerd op de informatie en argumentatie uit de informatiefase en uit de gesprekken die – met het oog op een breed gedragen beleidsakkoord – in de eerste weken van de vorige formatie hebben plaatsgevonden met de zes partijen die op dat moment niet deelnamen aan de onderhandelingen.“, schrijven Paul Dirkse (D66) en Walter van Peijpe (GroenLinks).

De uit de informatieperiode opgehaalde informatie wekt de verwachting dat D66, GroenLinks en de PvdA inhoudelijk vrijwel hetzelfde aankijken tegen de belangrijke maatschappelijke vraagstukken in de stad, en de manier waarop zij deze opgaven financieel en organisatorisch gerealiseerd moeten worden

Robert Strijk heeft zijn tweede formatieopdracht ontvangen. Vandaag heeft een eerste verkennend gesprek plaatsgevonden. De onderhandelaars verwachten op zeer korte termijn te beginnen aan de onderhandelingen over het beleidsakkoord en over de samenstelling van een nieuw college.