Wisseling van de wacht bij GroenLinks Voorschoten

Paul ’t Lam
Foto: GroenLinks Voorschoten

Tijdens de raadsvergadering van 4 oktober zal raadslid Daphne van Es het stokje overdragen aan Paul ’t Lam. Paul wordt dan beëdigd als raadslid. GroenLinks vindt het erg jammer dat Daphne aftreedt en is blij dat Paul haar nu kan opvolgen.

In overleg met de GroenLinks fractie heeft Daphne besloten haar functie als raadslid neer te leggen en een stap terug te doen. Ze wordt nu burgercommissielid Wonen, Ruimte en Groen (WRG) en blijft zich op die manier inzetten voor de GroenLinks fractie. Daphne: “De afgelopen periode als raadslid is voor mij buitengewoon dankbaar en leerzaam geweest. Het mooiste van het raadslidmaatschap is de sterke betrokkenheid bij het dorp en de lokale ontwikkelingen, benaderend vanuit het gedachtegoed van GroenLinks.” Helaas kan Daphne het raadslidmaatschap niet goed combineren met haar voltijdbaan. Hierdoor kan ze als raadslid niet de kwaliteit leveren die ze zou willen.

Daphne van Es

Als commissielid bij WRG blijft Daphne wel betrokken bij de lokale politiek. Op dit gebied kunnen de komende tijd veel ontwikkelingen verwacht worden. Naast de Omgevingswet, die in 2021 ingevoerd zal worden, staat de Energietransitie voor de deur, en wil GroenLinks Voorschoten zich inzetten voor een beter lokaal milieubeleid.

Paul is na de verkiezingen in april 2018 aangetreden als burgercommissielid. Een rol die een mooie gelegenheid biedt om kennis te maken met de gemeentelijke politiek en te groeien in de onderwerpen die spelen in het dorp. Paul: ”Ik voel mij betrokken bij wat er om mij heen gebeurt en wil niet alleen toekijken, maar ook actief meedoen om de situatie te verbeteren. Als projectmanager en privacy (AVG) adviseur werk ik graag met een team, maar wil dan ook betrokken zijn bij de inhoud. Ook in Voorschoten werk ik graag nauw samen met een groep gelijkgestemden, zowel bij GroenLinks als in de Raad.”
Als nieuw raadslid zal Paul de portefeuille op het terrein van Mens en Samenleving oppakken. In de commissie M&S gaat Paul samen met Linda van der Zwaan het GroenLinks geluid naar voren brengen. Paul heeft veel belangstelling voor het sportbeleid en de relatie tussen sport en welzijn.

Paul ’t Lam