PvdA Zuid-Holland stelt verkiezingsprogramma vast voor de Provinciale Statenverkiezing

Foto: Redactie Leiden (pixabay.com)

Onder luid applaus namen de leden van PvdA Zuid-Holland deze week het verkiezingsprogramma ‘Zeker in Zuid-Holland’ aan, waarmee de Partij van de Arbeid als eerste het definitieve programma presenteert voor de Statenverkiezing van 20 maart 2019. Wonen, werken en een betaalbare toekomst zijn de belangrijkste pijlers van het programma.

De programmacommissie heeft na veel gesprekken te voeren en input op te halen een ambitieus programma geformuleerd dat ingaat op de zorgen van mensen. Anne Koning (Statenlid PvdA Zuid-Holland): “Iedereen wil prettig en betaalbaar wonen in een buurt waar je goed kan leven en je makkelijk naar je werk kan. Dit programma heeft een goede balans tussen wat nu belangrijk is en voor de toekomst van onze kinderen. Er moeten snel meer woningen gebouwd worden, de rekening voor het anders verwarmen van onze huizen moet eerlijk worden gedeeld en belangrijke opgaven zoals klimaatverandering, behoud van de natuur en de energietransitie kunnen ook een kans zijn op nieuw werk en fijner leven. Maar daar moeten we wel wat voor doen. Daar staat de PvdA voor!”.

Afgelopen zaterdag zijn ook de programma’s voor de vier waterschappen binnen Zuid-Holland vastgesteld, waar eveneens op 20 maart verkiezingen voor zijn. De PvdA gaat deze verkiezingen in met een algemeen manifest en vier programma’s voor de afzonderlijke waterschappen. Thea Fierens (Fractievoorzitter waterschap Rijnland): “Zeker zijn van schoon water en droge voeten, ook voor mensen met een kleine portemonnee. Dat is belangrijk voor nu en de toekomstige generaties. Daar werkt dit programma aan, net zoals schoon water, schoon zwemwater en droge voeten bij Hoosbuien”.

Op 20 maart 2018 zijn in heel Nederland verkiezingen voor de waterschappen en de Provinciale Staten, die vervolgens de leden van de Eerste Kamer kiezen. Daarom geldt: 1-2-3: 1 keer naar het stembureau, 2 keer stemmen en 3 keer invloed.