Zorgen bij GroenLinks over duurzaamheid warmterotonde

Foto: Redactie Leiden (pixabay.com)

GroenLinks Zuid-Holland maakt zich zorgen over de huidige plannen voor de warmterotonde in Zuid-Holland. De warmterotonde is een grote pijpleiding, die warmte uit de Rotterdamse haven tot in Leiden moet brengen om daar huizen te verwarmen.

Statenlid Robert Klumpes: “Het idee van de warmterotonde is goed. Op dit moment gooien we warmte in de Rotterdamse haven weg en staan op andere plekken gasketels te loeien om warmte op te wekken. Het zou enorme schelen voor het klimaat als wij de gasketels kunnen vervangen door restwarmte.”

GroenLinks is echter bang dat het huidige plan juist averechts werkt. Dat het leidt tot meer broeikasgassen en de energietransitie dwarsboomt. Klumpes: “Het risico bestaat dat bedrijven extra CO2 uitstoten en geld gaan verdienen met restwarmte. Dan zou de warmterotonde de CO2-uitstoot juist vergroten en energieverspilling stimuleren. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.“

Een andere zorg van GroenLinks is dat de warmterotonde de ontwikkeling van duurzame bronnen als geothermie (aardwarmte) in de weg kan zitten en de provincie afhankelijk maakt van de fossiele warmte. Klumpes: “Om dat te voorkomen moet duurzaam opgewekte warmte wat ons betreft altijd voorrang krijgen.”

GroenLinks zal een aantal voorstellen doen om te voorkomen dat de warmterotonde contraproductief werkt. Klumpes: “Bij zo’n enorm project moet je goed opletten dat het wel gaat doen, wat het moet doen: bijdragen aan de energietransitie en de CO2-uitstoot verminderen. Als we dit niet met zijn allen voor elkaar gaan krijgen, is het middel wellicht erger dan de kwaal.”