Berend Potjer, Lijsttrekker voor GroenLinks Zuid Holland

Berend Potjer
Foto: GroenLinks

Op 20 maart 2019 wordt er gestemd voor de Provincie. Berend Potjer is lijsttrekker van GroenLinks Zuid Holland (GLZH).

Berend is opgegroeid in Arnhem en studeerde ‘Techniek en Maatschappij’ met de concrete richtingen ‘scheikunde’ en ‘communicatie en beleid’. Dat leidt, zoals hij dat zelf zegt, tot ‘Milieuchemie’ of ‘communicatie en milieubeleid’.

Invloed

GroenLinks zit momenteel niet in het College van Zuid-Holland, maar weet als oppositieleider toch belangrijke zaken te bereiken, zoals;

  • de toezegging dat er geluidswering bij de A4 ter hoogte van Voorschoten en Leidschendam-Voorburg komt,
  • er zijn 6000 bomen langs provinciale wegen gespaard gebleven,
  • de giflozingen van Chemours zijn aan banden gelegd,
  • de woning schaarste staat op de agenda,
  • de kust blijft open,
  • de provinciale OV tarieven zijn verlaagd (bus en metro buiten de metropool Den Haag-Rotterdam)

Die lagere OV tarieven en de open kustlijn zijn onderwerpen waar de Voorschotenaren ook heel direct wat aan hebben, naast alle zaken die bijdragen aan een beter leefmilieu. Ook is GroenLinks altijd opgekomen voor het plaatsen van geluidsschermen langs de A4 ter hoogte van de Vlietlanden en Voorschoten. Ook nu staat dit weer in het Provinciale GroenLinks programma en past ook bij het beschermen van natuur- en recreatiegebieden en van de woonomgeving. GroenLinks reserveert voor de aanleg van die geluidswering bij de A4 sowieso 3 miljoen.

Samenwerking

GroenLinks Zuid-Holland werkt graag samen met Waterschappen, 2e kamer en met de lokale afdelingen. “Met elkaar heb je meer invloed. Dat is van groot belang, bijvoorbeeld op het gebied van milieu, verkeer en water” stelt Berend.

Van gemeentelijke dossiers die een grote rol spelen in een gemeente weten raadsleden veel meer van alle ´ins en outs´. Een goede samenwerking helpt de Statenleden een goede afweging te maken. Soms wordt een gezamenlijk strategie afgesproken.

Verwachting

Dat GroenLinks Zuid-Holland groter wordt ligt nu wel in de lijn der verwachting. Maar, stelt Berend: “het is ook echt nodig. Alle partijen praten over milieubeleid en over verminderen van de CO2 uitstoot, maar we schieten niet op.”

Er is veel te doen voor GroenLinks Zuid-Holland, juist in Zuid Holland waar alles zo vol is. De energietransitie moet vorm en uitvoering krijgen, de ongebreidelde asfaltering moet aan banden gelegd en de ruimte voor natuur en recreatie beter beschermd. Hoe groter GroenLinks hoe meer kans dat deze zaken ook bereikt kunnen worden.