Eerste van 100 nieuwe duurzame fietsbankjes geplaatst

Op de foto van links naar rechts Douwtje de Vries (Fietsersbond), Marga de Jager (ANWB) gedeputeerde Floor Vermeulen en Henk de Lange (bedenker locatie)
Foto: Provincie Zuid-Holland

In Zuid-Holland worden 100 nieuwe duurzame fietsbankjes geplaatst op locaties die door de fietsers zelf zijn gekozen. De bankjes worden met een 3D-printer gemaakt van plastic afval.

Maandag 1 oktober onthulden gedeputeerde Floor Vermeulen, Marga de Jager (directie ANWB) en Douwtje de Vries (hoofd vereniging Fietsersbond) het eerste bankje in Wassenaar, samen met de fietser die deze locatie heeft doorgegeven.

Recent onderzoek van de ANWB wijst uit dat fietsers best tevreden zijn over hun fietstocht in Zuid-Holland (ze geven het gemiddeld het cijfer 7,7), maar dat er met name behoefte is aan extra rustpunten. Gedeputeerde Vermeulen: “We willen dat Zuid-Holland de best bereikbare provincie is, ook per fiets. Dat betekent dat we ervoor moeten zorgen dat fietsen zo aantrekkelijk mogelijk is. Daarom namen we dit signaal serieus en hebben we 100 bankjes beschikbaar gesteld.” De provincie is wegbeheerder van zo’n 600 kilometer aan fietspaden langs de N-wegen, de nieuwe bankjes worden grotendeels langs deze routes geplaatst.

Door de fietsers zelf gekozen

Waar de bankjes precies geplaatst worden, is bepaald door de fietsers zelf. Met de campagne #evenzitten werden zij opgeroepen om via een handige site hun favoriete locatie door te geven. In 2 maanden tijd zijn er meer dan 250 unieke locaties doorgegeven met daarbij vaak mooie motivaties. Op de 100 mooiste plekken worden nu bankjes geplaatst. Bij de plaatsing wordt rekening gehouden met de spreiding over de provincie, beschikbare ruimte in de berm, veiligheid en bijvoorbeeld de wegbeheerder.

Het eerste bankje, dat maandag 1 oktober op een feestelijke manier is onthuld door gedeputeerde Floor Vermeulen, Marga de Jager (directie ANWB), Douwtje de Vries (hoofd vereniging Fietsersbond) en de fietser die deze locatie heeft doorgegeven, staat langs de Papeweg in Wassenaar. Op de website zuid-holland.nl/evenzitten wordt op een kaart bijgehouden op welke plekken de komende tijd bankjes worden geplaatst. Alle bankjes worden in ieder geval voor het fietsseizoen van 2019 geplaatst.

Duurzame bankjes

De bankjes zijn niet de standaard bankjes die je aantreft langs de meeste fietspaden, maar worden speciaal ontwikkeld door het bedrijf 10XL, een startup die meedoet aan het provinciale programma Startup in Residence. Hierin worden jonge bedrijven uitgedaagd om met verfrissende en innovatieve ideeën te komen voor de uitdagingen in onze regio. Met een 3D-printer maken zij van plastic afval zoals doppen de 100 bankjes.