Omgevingswet: “Denk niet het zal mijn tijd wel duren, ga aan de slag”

Foto: Provincie Zuid-Holland

“Ga nog wat extra aan de slag, want er is meer te doen dan je denkt.” Zo luidt de boodschap van gedeputeerde Adri Bom-Lemstra, willen alle partijen in Zuid-Holland op tijd klaar zijn voor de komst van de Omgevingswet.

Gedeputeerde Bom Lemstra is als coördinerend portefeuillehouder verantwoordelijk voor aanpassing van het provinciale beleid en de denkrichtingen in de Omgevingswet. En heeft dus ook een belangrijke rol in de bijeenkomst op 22 november in het provinciehuis over de Omgevingswet. Intern heeft ze met het oog op de Omgevingswet de omgevingsvisie voorbereid en het omgevingsbeleid gedigitaliseerd. Bom- Lemstra: “De Omgevingswet raakt alle beleid van mijn collega’s en mijzelf. Het is een mooie klus: hoe pak je het aan, welke rol hebben Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten, hoe betrek je de maatschappij erbij en hoe ga je om met participatie?”

Uitdagingen

Ook naar buiten is Bom-Lemstra het gezicht bij de voorbereiding van Zuid-Holland op de komst van de Omgevingswet. Ze heeft het onderwerp geagendeerd op de verschillende bestuurstafels en stimuleert actie en samenwerking. Bom-Lemstra: “Inhoudelijk staan provincie, gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen in Zuid-Holland voor een reeks forse uitdagingen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de vraag hoe je energietransitie aanpakt in een provincie waar de ruimte schaars is.”

Hart onder de riem

De provincie is bepaald niet alleen aan zet als het gaat om de voorbereiding op de Omgevingswet. De bijeenkomst ‘Hier wordt gewerkt aan de Omgevingswet’ stond daarom ook bol van bijdragen van gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten en tal van andere betrokkenen in Zuid-Holland. De inhoudelijke aftrap werd verzorgd door prof. Dr. Co Verdaas van de Technische Universiteit Delft die de aanwezigen een hart onder de riem stak door te betogen dat het werken aan de Omgevingswet straks zal worden beloond, omdat deze nieuwe wet veel beter aansluit bij de maatschappelijke trend voor de toekomst dan het huidige stelsel van 26 wetten.

E-magazine ‘Werken aan de Omgevingswet

Aan het einde van de bijeenkomst is het e-magazine ‘Werken aan de Omgevingswet’ gelanceerd. Hierin staan interviews, quotes en filmpjes van mensen die een bijdrage hebben geleverd aan de bijeenkomst.