Rijk en regio slaan handen ineen voor versnellen woningbouw Zuid-Holland

Foto: Provincie Zuid-Holland

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra en minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) gaan zich samen inspannen voor het versneld realiseren van 100.000 woningen in Zuid-Holland. Daarvoor zetten ze middelen, mensen en juridisch instrumentarium in.

De afspraken hebben zij gemaakt tijdens het Bestuurlijk Overleg MIRT. Het Rijk haakt hiermee aan bij het Actieplan dat de provincie Zuid-Holland in oktober presenteerde. Toen al maakte gedeputeerde Bom-Lemstra bekend extra inzet te plegen om aan de behoefte van de bouw van 100.000 woningen voor 2025 te voldoen. “Plannen zijn er namelijk genoeg in onze provincie, het bouwtempo moet omhoog.” De gedeputeerde richtte daarvoor onder meer een Vliegende Brigade in; een team dat een tijdelijk tekort bij gemeenten van bijvoorbeeld planeconomen invult. Ook is regelgeving vereenvoudigd en stelt de provincie geld beschikbaar om plannen voor binnenstedelijke woningbouw sneller van de grond te krijgen.

Doorbraaktafels

De inzet van de provincie wordt nu versterkt door samen met het Rijk op te trekken in het Actieplan Woningmarkt. Aan zogeheten ‘Doorbraaktafels’ gaan – naast Rijk en provincie – gemeenten, corporaties, marktpartijen en kennisinstellingen aan de slag met het oplossen van specifieke knelpunten bij het woningbouwvraagstuk. Denk aan tekorten aan arbeidskrachten in de bouw, sociale spreiding binnen woningmarktregio’s, middenhuur en flexwonen. Ook zullen deze partners projecten prioriteren die versneld moeten worden.

Naast het Actieplan hebben de bestuurders ook afspraken gemaakt om de gebiedsontwikkeling op de Binckhorst te versnellen. Dit bedrijventerrein in Den Haag biedt kansen om wonen en werken te combineren. Onder meer door investeringen te doen in goed openbaar vervoer en fietsfaciliteiten, maakt het mogelijk dat op deze locaties aanzienlijk meer woningen gebouwd kunnen worden.