GroenLinks Voorschoten: “blij dat onze gemeente lid is van de statiegeldalliantie!”

Foto: GroenLinks Voorschoten

Statiegeld is een essentieel onderdeel om tot de vermindering van zwerfafval, meer bescherming van het milieu en beter hergebruik van grondstoffen komen. GroenLinks Voorschoten vindt deze drie zaken uiterst belangrijk en deze punten zijn uiteraard ook in ons verkiezingsprogramma terug te vinden. GroenLinks Voorschoten is daarom erg blij met het initiatief van wethouder Monique Lamers, om aan te sluiten bij de landelijke statiegeldalliantie.

De Alliantie roept de Nederlandse regering op om het statiegeldsysteem uit te breiden tot drankblikjes en alle grote én kleine plastic drankflessen in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 78% van de Nederlandse bevolking dit streven ondersteunt en inmiddels is een grote meerderheid van de Nederlandse gemeenten lid van de statiegeldalliantie.

Veel burgers storen zich aan de vervuilde straten en blikjes en flesjes in de natuur. Het ziet er vies uit én het veroorzaakt dierenleed. Dieren worden ziek of sterven als zij stukjes blik of plastic eten. Veel zwerfafval dat niet wordt opgeruimd, belandt via wind en water in de zee waar het onderdeel wordt van de plastic soep, de drijvende vuilnisbelten in de oceanen. Daar brengt het op grote schaal schade toe aan vissen, vogels en andere zeedieren, die het in hun maag krijgen, erin verstrikt raken of er in stikken. Het opruimen van zwerfafval kost de Nederlandse overheid daarnaast ook veel geld, zo’n 250 miljoen per jaar.

Op de site van de alliantie heeft de gemeente haar reden om lid te worden als volgt gemotiveerd: “Het is belangrijk dat de hoeveelheid zwerfafval vermindert. Elk initiatief juicht de gemeente Voorschoten toe. Ook vanuit de lokale overheid moet gestimuleerd worden om met name de hoeveelheid plastic(deeltjes) in ons leefmilieu zo veel mogelijk te voorkomen.”

GroenLinks Voorschoten onderschrijft deze motivatie van harte en is het 100% eens met de opmerking dat de lokale overheid de vermindering van plastic in ons leefmilieu zoveel mogelijk stimuleert.

Naast het informeren en motiveren van onze burgers vinden wij het belangrijk dat onze gemeente een actieve dialoog met haar ondernemers en de ondernemersvereniging aangaat. Welke mogelijkheden zien zij gezamenlijk om te voorkomen dat plastic verpakkingen in ons milieu belanden? Een punt van aandacht zou het gebruik van plastic bekers tijdens belangrijke Voorschotense evenementen kunnen zijn. Hoe mooi is het als deze weggooi bekers vervangen konden worden door statiegeld bekers!

Hoe het ook zij, GroenLinks Voorschoten heeft met GroenLinks Leiden afgesproken op gezette tijden met haar leden zwerfvuil opruimacties te houden. Naast de politieke dialoog willen we op deze wijze concreet bijdragen aan de vermindering van zwerfvuil en een beter leefmilieu.