Volgende stap voorzieningen Zoeterwoude-Rijndijk

Foto: Redactie Leiden

Aan welke eisen moet het maatschappelijk centrum in Zoeterwoude Rijndijk straks voldoen? Dat gaat de gemeente Zoeterwoude de komende maanden samen met inwoners en belanghebbenden uitwerken.

Met als resultaat een Programma van Eisen voor de locaties van de Eendenkooi, de Bernardusschool, de voorzieningen van Stichting Kinderopvang Zoeterwoude, tennisvereniging Meerburg en de openbare ruimte daaromheen. Het doel: een nieuw kloppend hart in Zoeterwoude-Rijndijk. Een plek voor jong en oud!

Vorig jaar maakte de gemeente samen met inwoners en belanghebbenden de Gebiedsvisie voorzieningen Zoeterwoude-Rijndijk. Deze visie gaan we nu uitwerken.

Bij het maken van het Programma van Eisen werkt de gemeente opnieuw intensief samen met inwoners en belanghebbenden.
De gemeente heeft inmiddels de eerste wensengesprekken gevoerd met vastgoedeigenaren en maatschappelijke partijen. Hierna volgt nog een wensenworkshop. In die workshop bespreken we belangrijke onderwerpen en thema’s en kunnen de deelnemers ideeën aandragen.

Inwoners kunnen meedenken in de inspiratiesessie en via de klankbordgroep

Inwoners van Zoeterwoude-Rijndijk kunnen vervolgens meedenken over de plannen die uit de wensenworkshops komen. De gemeente organiseert hiervoor in november een inspiratiesessie. Daarnaast heeft de gemeente een klankbordgroep samengesteld. In deze klankbordgroep zitten inwoners, afgevaardigden van de maatschappelijke voorzieningen en vertegenwoordigers van groepen belanghebbenden, zoals de ouderen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie of de gebiedsvisie nog eens lezen? Ga dan naar www.zoeterwoude.nl/Gebiedsvisie-Rijndijk