Kan Hockeyclub Roomburg uitbreiden?

Foto: Redactie Leiden (pixabay.com)

Het college van burgemeester en wethouders heeft de aanpak voor het haalbaarheidsonderzoek en participatieleidraad wijksportpark Roomburg vastgesteld. De gemeente Leiden voert een haalbaarheidsonderzoek uit naar de mogelijkheden van een wijksportpark in de Professoren- en Burgemeesterswijk.

De uitbreidingsmogelijkheden voor hockeyclub Roomburg zijn ook onderdeel van het onderzoek, in combinatie met andere functies voor de wijk. Dit onderzoek levert verschillende scenario’s op en inzicht in thema’s als ruimtelijke inpassing, verkeer, groen, duurzaamheid en financiën. Om tot gedragen onderzoeksresultaten te komen, is een participatietraject gestart. Vertegenwoordigers van onder andere sportclubs, kinderopvang, scholen en bewoners van de Professoren- en Burgemeesterswijk nemen hieraan deel. Dit besluit vervangt het eerdere besluit Haalbaarheidsonderzoek Uitbreiding Hockey (18.0126) na het besluit van de gemeenteraad dat De Vliet niet meer aan de orde is als mogelijke locatie voor hockey.