Leidse scholieren starten klimaatwebsite

Foto: Red Onze Aarde (pixabay.com)

Na een periode van voorbereiding is er een nieuwe website, redonzeaarde.nl. De website is bedoelt om politici wakker te schudden. Niet alleen door te demonstreren en protesteren, maar ook door ideeën aan te reiken en zo de politieke discussie aan te wakkeren.

Wij, de jongeren, komen in vreedzame opstand en strijden met woorden en goede daden voor onze toekomst. Het vaststellen van de klimaatdoelstellingen zijn slechts een begin. De wereldleiders moeten echter nu wel vaart gaan maken met het uitvoeren van de afspraken. Niet langer talmen, maar overgaan tot actie.

Onze aarde is in een slechte staat. Dat zeg ik niet alleen, maar dat zeggen (bijna) alle wetenschappers in de wereld. Zij stuurden niet voor niets een ‘waarschuwing aan de mensheid’ en wetenschapper steunen ook niet voor niets onze protesten.

Het is te smal om te denken dat alleen het probleem van de CO2 speelt. Er is namelijk meer tegelijkertijd aan de hand.

  1. Het is een ongelooflijke troep. Onze aarde moet weer schoon worden, zodat we gezond voedsel kunnen eten. Al het plastic dat in de zee en overal op land ligt komt namelijk in onze voedselketen. Oftewel: we eten die rotzooi zelf op! Dat moet echt anders.
  2. Onze grondstoffen raken uitgeput. Jaarlijks gebruiken we niet alleen wat de aarde in een jaar kan produceren, maar meer dan dat. De dag dat we alles wat de aarde kan produceren komt steeds dichter naar 1 januari toe. Als de hele wereld evenveel gebruikt als Nederland, dan gebruiken we de maximale jaarlijkse productie van de aarde ruim drie keer.
  3. En natuurlijk is er ook de klimaatverandering. Minder CO2 gassen moeten dat tegen gaan. Deze verandering tegenhouden zal een langzaam proces zijn. Minder energie gebruiken en de energie die we gebruiken duurzaam opwekken. Dat is belangrijk en dat kunnen we nu al doen.
  4. Veel dieren zijn bedreigd. De bij is een goed voorbeeld. Zonder die kleine bij hebben we dadelijk een serieus probleem met het bevruchten van allerlei bloemen. Er zijn veel meer nuttige dieren die in snel tempo verdwijnen. Het evenwicht in de natuur moet hersteld worden.

Deze problemen kunnen we niet alleen oplossen. Daar hebben we de politiek bij nodig. Wij willen de politiek (in alle lagen) actief maken. Dat willen we doen door ons te laten horen. Wij mogen nog niet stemmen, maar er worden nu grote besluiten genomen over de wereld waarin wij komen te leven. Nu moet er actie ondernomen worden.

De website lanceren wij volgende week door middel van een video die online komt te staan.

(tekst: Red Onze Aarde.nl)