Invoering eco-glazen met statiegeld bij de viering van Leidens Ontzet

Foto: Redactie Leiden (pixabay.com)

Het college van burgemeester en wethouders heeft de notitie ‘Gebruik eco-glazen met statiegeld bij de viering van Leidens Ontzet in het openbaar domein’ vastgesteld voor inspraak voor de periode van vier weken.

Hierin wordt het voorstel toegelicht om vanaf 2019 op Leidens Ontzet in de openbare ruimte te werken met eco-glazen met statiegeld. Na de succesvolle invoering van eco-glazen vanaf 2017 bij ‘beheersbare evenementen’ en een haalbaarheidstoets de afgelopen periode, ziet het college dit als een volgende stap om te verduurzamen. Het gebruik van eco-glazen vergt een goede gezamenlijke (logistieke) voorbereiding en communicatie. Het Centrummanagement Leiden zal hier een trekkersrol in hebben samen met een werkgroep die bestaat uit organisatoren, horeca en de gemeente.