Inwoner Leiden Europees Parlementskandidaat voor Volt

Foto: Redactie Leiden (pixabay.com)

Tom Bolsius uit Leiden voert richting de Europese verkiezingen van 23 mei actief campagne in de omgeving om Leidenaren te overtuigen op hem te stemmen.

Hij staat namelijk op de kandidatenlijst van Volt. Volt is de eerste Europees georganiseerde partij die in heel Europa campagne voert met dezelfde idealen en hetzelfde verkiezingsprogramma.

“In de tijd van Brexit en de opkomst van rechts-populisme in Europa is het tijd voor een stevig tegengeluid”, zegt Bolsius. “Alleen door Europa te versterken kunnen we in de toekomst het hoofd bieden aan de grensoverschrijdende uitdagingen van deze tijd zoals klimaatverandering, migratie en veiligheid. Ik verkondig dit tegengeluid graag met passie in Leiden. Daarom ben ik verkiesbaar voor Volt”.

Gelijke vertegenwoordiging vrouwen

Tom Bolsius is onderdeel van een voor Nederland unieke kandidatenlijst. Alle Europese afdelingen van Volt presenteren kandidatenlijsten met een gelijke verdeling tussen vrouw en man. Bolsius: “Deze verdeling stond voor ons bij voorbaat vast, omdat wij geloven dat de Europese politiek een inhaalslag te maken heeft op gendergelijkheid. We hebben nu zelf ervaren hoe makkelijk het is om met dit quotum goede kandidaten te vinden. Stuk voor stuk gekwalificeerde mensen die zich met hart en ziel inzetten voor een beter Leiden, een beter Nederland en een beter Europa”.

Campagne

Hoewel Volt de eerste partij is die in heel Europa actief is, ligt de drijvende kracht van de partij bij de ‘city teams’. Deze teams staan in direct contact met de burger en betrekken hun stadgenoten bij de partij. Bolsius is onderdeel van het city team van Leiden. De komende weken voert hij met het lokale team actief campagne in de omgeving en is hij aanwezig bij diverse events van Volt. Hij komt graag met zoveel mogelijk Leidenaren in contact om te praten over de toekomst van Europa.