Jongeren ‘lokken’ leeftijdsgenoten naar buiten met apps en games

Foto: Provincie Zuid Holland

4 groepen jongeren van verschillende scholen in Zuid-Holland wonnen op donderdag 31 januari elk een beker voor het meest creatieve idee om leeftijdsgenoten de natuur in te krijgen. De winnaars bedachten een spelconcours in de natuur, een interactieve app, een hashtag hype en een openlucht bioscoop.

De scholieren overhandigden een boek met alle ideeën uit het project aan gedeputeerde Han Weber.

Ongeveer 300 leerlingen van 3 middelbare scholen in Den Haag, Leiden en Middelharnis hebben de afgelopen maanden op uitnodiging van de provincie nagedacht over de vraag: ‘Bedenk een natuurbeleefproduct voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar.’ IVN Natuureducatie organiseert het project genaamd Jongeren Adviesbureau, dat jongeren tussen de 12 en 25 jaar betrekt bij vraagstukken op het gebied van natuur en duurzaamheid – zoals het dilemma van de immer binnen toevende mens.

Nature Games en mobiele bioscoop

Om tot een antwoord te komen, gingen de jongeren op excursie naar natuur bij hen in de buurt. Daarnaast hebben zij experts ondervraagd en gebrainstormd over de opdracht. De winnaars van het De Visser ’t Hooft Lyceum willen met hun idee ‘Nature Games’ een spelparcours maken, geïnspireerd op ‘The Hunger Games’: zo ga je in een game een hut maken om ook zelf in te overnachten. Een ander winnend idee was de ‘mobiele bioscoop’: jongeren gaan graag naar de film, waarom dan niet naar een film in de buitenlucht?

Met de klas de natuur in

“We gaan naar jullie ideeën kijken” sprak Han Weber bij het in ontvangst nemen van het ideeënboek met alle projecten. “En aan de leraren in de zaal zou ik willen zeggen: ga ook met de klas naar buiten, de natuur in!” De eindproducten die de finale niet haalden, werden gepresenteerd op een ideeënmarkt.

Natuur beleven op je telefoon

Uit onderzoek blijkt dat de natuur goed is voor onze zintuigen, motoriek, concentratie, denkvermogen en creativiteit. Om te zorgen dat meer mensen erop uit gaan, komt het natuurplatform Nature Today met de app Nature Today Go: daarmee ontdek je de natuur om je heen, zo op je telefoon. Dit voorjaar gaat de bouw van het platform van start, met onder meer subsidie van de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Wie de crowdfundingsactie wil steunen kan hier terecht: https://crowdfunding.wur.nl/project/nature-today-go.