GroenLinks Voorschoten is blij met duidelijkheid over financiën

Albert Deuzeman (GroenLinks Voorschoten)
Foto: GroenLinks Voorschoten

Een belangrijke reden voor het besluit van de provincie om de gemeente Voorschoten eind 2016 onder financieel toezicht te stellen was de snel verslechterende schuldenpositie.

Na de verkoop van de aandelen in Nuon had die er nog bijzonder goed uitgezien, maar een reeks van investeringen, een tunnel voor de Rijnlandroute en een sanering van de boekhouding van de gemeente had een einde gemaakt aan die luxe. De gemeente was nog niet failliet, maar moest wel op haar tellen gaan passen. Daarom vroeg de gemeenteraad eind vorig jaar in een motie om een nota over de schulden, die wethouder Cramwinckel afgelopen donderdag kon presenteren.

De nota maakt duidelijk dat snel afbouwen van de schulden alleen zou kunnen met draconische nieuwe bezuinigingen en verwaarlozing van onderhoud en dus ten koste zou gaan van de leefbaarheid van het dorp. Zij laat tegelijk zien dat Voorschoten nu een hanteerbare schuldenlast heeft, die vergelijkbaar is met veel andere gemeentes. Wel zal er goed gekeken moeten worden naar grote uitgaven in de komende jaren, om te voorkomen dat de gemeente ongemerkt weer in de gevarenzone belandt.

Met de nota schuldenbeheersing probeert het college hierin houvast te bieden, aan de gemeenteraad en inwoners van Voorschoten. GroenLinks raadslid Albert Deuzeman vergelijkt het met een hypotheekadvies. “Het beschrijft een aantal mogelijke financiële scenario’s en berekent welke speelruimte er daarin nog is. Niet alleen voor dit college, maar ook voor de volgende. Net als bij een hypotheekadvies betekent dat trouwens niet dat die maximale ruimte nu ook gebruikt moet en gaat worden.” Het voorstel is om dit advies om te zetten in een aantal vuistregels voor het financieel beleid in de komende jaren: een bovengrens op de schuld en een plafond op de jaarlijkse investeringen om te zorgen dat we die grens niet te snel te naderen.

GroenLinks is blij met deze aanpak. “We staan als dorp echt voor grote uitdagingen, bijvoorbeeld rond klimaat en milieu, woningbouw, de vergrijzing en economische ontwikkeling”, aldus Deuzeman, “en de coalitie van VVD, GroenLinks en D66 kiest ervoor die op te pakken, ondanks de lastige financiële situatie. Dat is een ingewikkelde puzzel, waarbij we steeds samen met de oppositie en inwoners op zoek moeten naar slimme oplossingen binnen de ruimte die we nog hebben. Deze manier van werken schept daarin wat meer duidelijkheid.”

De nota schuldbeheersing wordt op donderdag 13 december in de raad behandeld.