GroenLinks & Lillys Plastic Pickup maken Berkhoutpark schoon

Foto: GroenLinks Voorschoten

Zoals aangekondigd is GroenLinks Voorschoten zaterdagochtend 15 december op pad gegaan om het Burgemeester Berkhoutpark van zwerfafval te ontdoen.

Zo’n 16 enthousiastelingen hadden zich om 10.00 uur bij het Gemeentehuis verzameld. Behalve GroenLinksleden waren ook Lily Platt en familie (Lillys Plastic Pickup), een aantal kinderen en andere vrijwilligers van de partij en iedereen maakte zich op voor een gang door het Burgemeester Berkhoutpark. Voorzien van 2 soorten zakken en afvalgrijpers gingen ze, in de kou, zwerfafval te lijf, één zak voor plastic en één voor het restafval.

De eerste indruk was dat het park behoorlijk schoon leek, zichtbaar afval was er weinig. Langs de randen, bij bankjes en in de bosjes was er wel degelijk van alles te vinden. Het bleek vooral te gaan om blikjes van energiedrank en bier, bierflesjes en vuurwerkresten. Opvallend was de vondst van 2 zakken bouwafval, die waren te zwaar om mee te nemen. Bemoedigend waren de reacties van de voorbijgangers: zeer positief.

Na anderhalf uur was het gehele park gedaan en kwam de wethouder van afval, Monique Lamers ook nog even kijken. Koud maar tevreden ging iedereen naar huis, het gescheiden afval werd door de Gemeente Voorschoten opgehaald.