Uitvoeringsprogramma winkelnota

Foto: Redactie Leiden

Leiden heeft een prachtige historische binnenstad waar het goed winkelen en verblijven is. De concurrentie met andere steden is groot, daarom blijft de gemeente samen met de stadspartners continu de stad verbeteren, voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

Hiervoor heeft op 7 november 2017 het college van B&W de Winkelnota Leidse Binnenstad 2018-2022 vastgesteld. Het doel is om de aantrekkingskracht en het onderscheidend vermogen van de binnenstad de komende jaren te versterken. De ambitie is dat Leiden in 2020 als winkelstad landelijk bekend staat en dat er veel te ontdekken en beleven is.

Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag het Uitvoeringsprogramma vastgesteld, waarin wordt aangegeven hoe de doelstellingen uit de winkelnota worden vertaald naar concrete acties. Er wordt onder andere een marketingplan ontwikkeld voor de binnenstad, een community platform opgezet en kennis gedeeld over Smart Shoppen.

Het programma is opgesteld door het ‘Aanjaagteam binnenstad Leiden’. Dit team bestaat uit een groep van negen mensen, die vanuit hun liefde voor de binnenstad de gemeente en het georganiseerde bedrijfsleven adviseert. Voor het uitvoeringsprogramma heeft de gemeenteraad €250.000 euro beschikbaar gesteld voor de periode 2018-2022.