Preventief Interventie Team (PIT) aanpak

Foto: Redactie Leiden (pixabay.com)

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de werkwijze van de Preventief Interventie Team (PIT) aanpak. Het college vraagt de gemeenteraad een bedrag van € 514.552,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de aanpak.

Dit naar aanleiding van diverse signalen vanuit een aantal Leidse basisscholen in de focusgebieden Leiden Noord, Zuidwest, de Mors en de Slaaghwijk. Deze scholen constateren dat een aantal kinderen een verstoorde sociale ontwikkeling heeft met als gevolg dat voor deze kinderen nauwelijks toegekomen wordt aan onderwijs. Ook professionals geven aan deze signalen te herkennen en zorgelijk te vinden. Om te voorkomen dat deze kinderen op latere leeftijd afglijden en in de criminaliteit terechtkomen, willen we dit gedrag zo snel mogelijk bijsturen. Zo geven we hen ook de kans hun talenten te ontwikkelen.

De aanpak is gebaseerd op de aanpak in Amsterdam. De aanpak onderscheidt zich van andere vormen van hulpverlening door: (1) Vroege signalering, (2) Screening, (3) Maatwerk en (4) Lange adem. De aanpak is succesvol als het PIT Leiden in samenwerking met scholen en andere partners de juiste kinderen weet te signaleren, ouders weet te motiveren voor de begeleiding en we zien dat het gedrag van deze kinderen zich gedurende de aanpak verbetert. Een succesvolle PIT aanpak betekent dat kinderen zich in Leiden maximaal kunnen ontwikkelen en zo een goed toekomstperspectief krijgen.